Wat is de impact van de kledingindustrie op het milieu?

De kledingindustrie heeft een erg grote invloed op het milieu. Zeker gezien de grote populariteit van de fast-fashion. Grote bedrijven zoals Zara, H&M en Shein spelen hierop in door de trends te volgen, waarna zij na een goedkoop en snel productieproces de laatste mode vak al binnen een maand in de winkels hebben liggen. 

De consumptie van deze producten is dan ook sterk toegenomen en daar blijft het niet bij. De kledingindustrie blijft hard groeien om verschillende redenen. Zo groeit de wereldbevolking nog steeds, wat ervoor zorgt dat meer mensen kleding nodig hebben. Van de wereldbevolking is er een steeds grotere groep mensen die een middeninkomen heeft. Mensen met een middeninkomen behandelen hun kleding vaker als wegwerpproduct dan mensen met een lager inkomen. Volgens klimaatonderzoeker Joop Hazenberg is ongeveer 8% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen is te wijten aan de kledingindustrie, dit is meer dan de totale lucht- en scheepvaart samen. Dit is ook niet gek, want alleen in Nederland koopt men gemiddeld 50 nieuwe kledingstukken per persoon per jaar. Mannen kopen gemiddeld 21 nieuwe kledingstukken per jaar, waar vrouwen er maar liefst 60 tot 70 kledingstukken per jaar. 

Wat is de impact van een kledingstuk op het milieu?

De impact van een kledingstuk is voornamelijk afhankelijk van de manier waarop het geproduceerd is. Om deze rede verschilt de milieubelasting per materiaaltype, zo heeft elk materiaal een andere grondstof, denk aan schapenvacht bij wol, katoenplanten bij katoen of aardolie bij synthetische stoffen zoals polyester en nylon. Deze materialen worden bewerkt tot bruikbare vezels, waarbij deze vezels vervolgens weer verwerkt worden tot draden en stoffen. 

Klimaatverandering

Om kleding te produceren is erg veel energie vereist, zo dient het katoen bijvoorbeeld verbouwd te worden, moeten de schapen gevoerd worden en moeten de stallen verwarmd worden. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een synthetische stof wordt de energie die gebruikt wordt om dede stoffen te maken vaak gehaald uit fossiele brandstoffen, denk aan olie en gas. De verbranding van deze grondstoffen zorgt ervoor dat er CO2 vrij komt. De schapen die benodigd zijn voor het produceren van wol stoten ook een hoop methaan uit, doordat zij erg veel scheten laten (dit zijn ook broeikasgassen). 

Landgebruik

Om kleding te produceren is er grond nodig. Zo moeten er bijvoorbeeld materialen als katoen verbouwd worden en moeten er schapen grazen in de wei. Daarnaast moeten de fabrieken waar de kleding geproduceerd wordt ook ergens gevestigd zijn.

Water

De productie van kleding verbruikt erg veel water, zo moet katoen bijvoorbeeld verbouwd worden waarvoor erg veel water vereist is. In de meeste gebieden waar katoen verbouwd wordt is het aanbod van water juist erg klein en hebben de bewoners dit water eigenlijk nodig voor andere doeleinden. 

Om van de geproduceerde vezels stof te maken is ook veel water nodig, dit geldt voor zowel natuurlijke als synthetische stoffen.

Gebruik fossiele brandstoffen

Synthetische stoffen zoals nylon en polyester worden gemaakt van aardolie, een fossiele brandstof. Dee fossiele brandstoffen raken op wanneer deze gebruikt worden voor de productie van kleding. Daarnaast is er zoals eerder genoemd erg veel energie nodig voor de productie en vervoeren van kleding. Deze energie is in de meeste gevallen nog afkomstig uit fossiele brandstoffen. 

Plastic

Synthetische stoffen zijn in feite plastic kledingstukken. Bij het produceren, dragen, wassen en drogen van deze kledingstukken komen micrplastics vrij. Deze vezels zijn heel erg klein en zijn niet biologisch afbreekbaar. 

Chemicaliën

Een hoop kledingstukken worden nog bewerkt voordat het bij de consument terecht komt, denk bijvoorbeeld aan het verfen van kledingstukken. De verf die gebruikt wordt is vaak belastend voor het milieu. 

Arbeidsomstandigheden

Er werken globaal gezien milioenen mensen in de productieketen van kleding, echter werken deze mensen niet altijd in veilige en gezonde omstandigheden. Waarbij zij vaak ook tegen een heel slecht loon en onder hoge werkdruk moeten werken. Dit heeft uiteraard geen directe invloed op het milieu, maar het is wel een factor om rekening mee te houden bij het kopen van je nieuwe trui of T-shirt. 

Terug naar blog